Bu Teklif Okulların Maddi Sorunlarını Kökten Çözer
195 | | | 12-09-2019

Mehmet SEZER

Eğitim camiasının dava neferleri hepinizin yeni eğitim ve öğretim yılını bir kez daha tebrik ediyor, bu dönemde de yine çok önemli işlere imza atacağınıza, güzel işlerde yarışacağınıza yürekten inanıyorum.

Yeni eğitim öğretim sezonunun eğitimciler yönünden bazı sıkıntılarla başladığını bir önceki yazımızda gündeme getirmiş ve bu sorunların giderilmesi açısından sendika olarak üzerime düşen her şeyi yapacağımızı ifade etmiştik.
Okulların açılmasıyla birlikte ortaya çıkan ama aslında 'Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur' deyimine tam da denk düşen daha önceden öngördüğümüz ve yetkililerle paylaştığımız ancak çözülemeyen bir takım sorunlar baş gösterdi.

Hem okul idarecileri, hem öğretmenler hem de velilerle hafta başından bu yana yaptığım görüşmelerde okullarda iki sorunun öne çıktığını gördük. Bunlardan birisi temizlik (hijyen) bir diğeri de güvenlik sorunuydu. 

Bu sorunlar geçtiğimiz yıllarda İŞ-KUR tarafından gerçekleştirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) ile giderilmeye çalışılıyordu. Kısmen de başarılı olundu ancak kalıcı bir çözüm sağlanamadı. Bu dönem ise henüz İŞ-KUR konuyla ilgili bir adım atmadı.

Biz bütün bu yaşanan sorunlardan yola çıkarak Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak bir teklifte bulunuyoruz. Bu teklifin adına da Okullarda Belediye Modeli diyoruz.

Nasıl ki belediyeler nüfus oranlarına göre İller Bankası aracılığıyla bütçeden pay alabiliyorsa okullar da öğrenci oranlarına göre bütçeden pay alsın.

Bu teklifi ilettiğimiz idarecilerimiz teklifin yasalaşıp hayata geçirilmesi durumunda hiçbir sıkıntılarının kalmayacağını ve tüm sorunların kökünden çözüleceğini ifade ettiler. 

Eğer bu paylar okulların hesaplarına öğrenci sayılarına göre yatırılırsa başta temizlik ve güvenlik olmak üzere diğer tüm ihtiyaçlar giderilir ve özellikle kayıt sırasında okul idarecileri ile velileri karşı karşıya getiren uygulamalar da tamamen ortadan kalkmış olur.

Bu konuda yayınladığımız basın bülteni çok ses getirdi ve gazetelerin birçoğu teklifimizi manşetten verdi. Konuyu yetkili birimlere de intikal ettirdik. Bundan sonraki aşamada desteğinizle birlikte bu süreci tamamlamak ve okulların yaşadığı maddi sıkıntıları bir daha konuşulmamak üzere çözmek istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Top