GELENEKSEL 9.KARDELEN KUPASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR !!
''Yıldırma Algısı ve Mobbing''
2018 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Takvimi
Kadını ve İnsanı Korumak İçin Yola Koyuldular
Kadına saygı medeniyettir
MEB, kötü performansının faturasını öğretmene çıkarmaktan vazgeçmelidir
Öğretmene yapılan her kötülük geleceğimizin erozyonudur
Yönetici görevlendirme yönetmeliği taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz
MEB personeli görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ivedilikle gerçekleştirilmelidir
AYM İLKSAN kararında kendisiyle çelişmiştir
Asli öğretmenliğe geçişte yapılan mülakata mahkemeden durdurma
   Duyuru / İlanlar
   Basın Haberleri
   Basın Açıklamaları
   Fotoğraf Galeri
Vicdan Konvoyu
8 Resim Eklendi
Top